Dægradvöl

Krakkaland - dægradvöl í Snælandsskóla

Krakkaland

Krakkaland er dægradvöl Snælandsskóla sem býður upp á frístundastarf eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur fyrir börn í 1.– 4. bekk. Dægradvalir eru hluti af starfi grunnskólanna. Í daglegu starfi dægradvala er lögð áhersla á frjálsan leik og óformlegt nám barna með virkri þátttöku í tómstundastarfi í öruggu umhverfi. Börnin eiga að fá tækifæri til að takast á við verkefni sem hæfa aldri þeirra og þroska. Áhersla er lögð á að flétta grunnþætti menntunar, sem eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun inn í daglegt starf. Öll börn óháð getu, þroska eða fötlun skulu eiga kost á að taka þátt í því starfi sem þar fer fram á sínum forsendum. Skipulag dægradvala miðist við aldur og þroska barna í 1. – 4. bekk og skulu skólar gera ráðstafanir til að hvetja alla árganga til þátttöku. Samvinna frístundastarfs við íþrótta- og tómstundafélög og leikskóla miðar að því að gera vinnudag barna heildstæðan. Allt starfsfólk dægradvala kemur fram við börnin af virðingu og hlýju.


Innra starf

Starfið í Krakkalandi Snælandsskóla er þríþætt. Í fysta lagi er almennt starf sem fram fer að loknum skóladegi fyrir öll börn, í öðru lagi er klubbastarf sem stendur aðeins börnum í fjórða bekk til boða og gæðastund sem er uppbrot á venjulegum skóladegi fyrir börn í fysta og öðrum bekk, tvisvar í viku. 

Almennt starf

Almenn starfsemi Krakkalands er frá kl. 13:10 til 17:00 á virkum dögum. Einnig er Krakkaland opið á skipulagsdögum, viðtalsdögum og öllum skertum dögum, nema tveimur dögum þegar skipulagsdagur er einnig í dægradvölinni. Fyrri skipulagsdagur var 7. október 2016 en sá síðari 17. mars 2017. Áhersla í daglegu starfi í Krakkalandi er á frjálsan leik fyrir börn og fjölbreytt framboð á hópastarfi. Frjáls leikur fer fram í húsnæði dægradvalar í F-Álmu skólans en hópastarf nýtir sér allt húsnæði skólans, meðal annars gamla íþróttasalinn, bókasafnið, tölvustofu og matsal. Í hópastarf eru notaðir svokallaðir kennaratímar en einnig eru starfsmenn Krakkalands með ákveðna hópa, t.d. skutlugerð, loom bönd eða föndurhópa. Utanaðkomandi aðilar koma reglulega í Krakkaland til að halda námskeið gegn þátttökugjaldi, t.d. er leiklistanámskeið á vegum Leynileikhúsins og jóganámskeið.

Klúbbastarf

Frá hausti 2015 hefur verið í boði sérstakt klúbbastarf fyrir börn í 4. bekk til að koma enn betur til móts við áhuga og þarfir þeirra. Klúbbastarf fer fram mánudag til fimmtudags frá kl. 13:20 til 14:20. Í beinu framhaldi fá börn hressingu í matsal skólans áður en þau fara heim. Á hverri önn eru skipulagðir samtals 8 hópar, fjórir A hópar og 4 B hópar. Börnunum er skipt í tvo hópa, 1 og 2 sem fara saman í gegnum sömu hóparöð. Hvert verkefni er í sex vikur og svo er skipt. Um jólin er sérstakt jólaprogram. Siðan fer nýtt program af stað efir áramot. Klúbbastarf endar í april.

Gæðastund

Hluti af starfinu í Krakkalandi fer fram fyrir hádegi. Krakkar í fyrsta og öðrum bekk fá tvo tíma á viku í frjálsan leik í húsnæði dægradvalarinnar á kennslutíma/skólatíma. Þessi tími er kallaður Gæðastund og er til þess að bjóða upp á uppbrot frá venjulegum skóladegi, létta á dægradvöl að skóladegi loknum og búa til meiri samfellu milli skólans og dægradvalar. Þar er lögð mikil áhersla á að efla félagsfærni barna og að leika sér í hóp með litlum, skipulögðum leikjum í upphafi tímans. Vinsælir leikir eru t.d. gulrótarleikurinn, hlaup í skarðið eða stórfiskaleikur. Börnunum er skipt í tvo hópa og er annar hópurinn í húsnæði dægradvalarinnar á meðan hinn hópurinn er í leiklistatíma. Gert er ráð fyrir að hópaskipting sé að mestu leyti eftir bekkjum til að efla bekkjarandann.

Gjald

Samræmt gjald er fyrir vist í Dægradvöl í Kópavogi. Um er að ræða fjóra gjaldflokka og miðast þeir við eina, tvær, þrjár eða fjórar klst. á dag. 

Einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku 75% eða meira eiga rétt á að greiða lægra gjald. Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar á námsárangri eftir hverja önn og er afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Systkinaafsláttur er 30% af dvalargjaldi fyrir annað barn, en 75% af dvalargjaldi fyrir þriðja barn og 100% fyrir fjórða barn eða fleiri. Systkinaafsláttur gildir einnig ef yngra systkini er á leikskóla eða hjá dagforeldri (6 mánaða og eldra), gegn framvísun staðfestingar. Systkinaafsláttur reiknast af dvalargjaldi eldri systkina. Frá 1. janúar 2016 reiknast systkinaafsláttur einnig af lægra gjaldi.

Gjaldskrá dægradvala má finna á heimasiðu Kópavogbæjar http://www.kopavogur.is/is/gjaldskra

Lægra gjald greiða einstæðir foreldrar, öryrkjar (75% örorka eða meira) og námsmenn (báðir foreldrar í námi)

Umsókn um Dægradvöl

Umsóknir um dægradvöl fer eingöngu fram í Íbúagátt Kópavogsbæjar.

Í þeim tilvikum þar sem yngri systkini eru í vistun á stofnunum Kópavogsbæjar er nóg að skrá vistun yngri systkina í umsókn um systkinaafslátt í íbúagátt en ekki er þörf á frekari staðfestingu. Í þeim tilvikum þar sem yngri systkini eru á einkaleikskólum eða hjá dagforeldrum þá er nauðsynlegt að setja inn viðhengi með umsókn þar sem fram kemur staðfesting frá dagforeldri eða einkaleikskóla á viðkomandi vistun.Umsóknafrestur fyrir skráningar og breytingar er til 20. hvers mánuðs og mun taka gildi við næsta mánaðamót.Þetta vefsvæði byggir á Eplica