Skólaráð

Skólaráð

Skv. lögum um grunnskóla nr. 91/2008 kemur skólaráð í stað kennararáðs og foreldraráðs, sjá 8. gr. laganna.

Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 6. gr., getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar.

Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. Auk þess skal skólastjóri boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags að lágmarki einu sinni á ári. Ráðherra setur reglugerð um starfsemi skólaráða í samráði við samtök sveitarfélaga, kennara og foreldra.

Fulltrúar í skólaráði skólaárið 2016-2017:

Magnea Einarsdóttir skólastjóri

Berglind Pála Bragadótti, fulltrúi kennara

Katrín Dagmar Jónsdóttir, fulltrúi kennara

Ulrike Schubert, fulltrúi almennra starfsmanna

Arna Björk Þórðardóttir, fulltrúi foreldra

Friðrik Friðriksson, fulltrúi foreldra

Sigurður Pálmarsson fulltrúi grenndarsamfélags

Viktor Daði Vignisson,  fulltrúi nemenda

Halldóra Elín Einarsdóttir fulltrúi nemenda

auk þess situr Anna Mjöll Sigurðardóttir aðstoðarskólastjóri fundina og ritar fundargerð.


Fundardagar skólaráðs 2015-2016 eru:

29. september - Starfsreglur skólaráðs / skipulag funda / verkefnalisti skólaráðs / starfsáætlun / önnur mál
03. nóvember - Fundur skólaráðs með nemendaráði skólans

13. nóvember - Skólaþing / foreldrafundur skólaráðs
12. janúar - Skólanámskrá og gengið um skólann og skoðað hvað er í lagi og hvað þarf að bæta
08. apríl - Skóladagatal
01. júní - Uppgjör vetrarÞetta vefsvæði byggir á Eplica